Keadaan-keadaan Rafa' Isim - Khabar
الخبر
Khabar1.        Khabar adalah segala yang menyempurnakan makna mubtada` (yaitu bagian yang ketika bergandeng    bersama mubtada` maka kalimat tersebut menjadi sempurna)
        Contoh:
المُدَرِّسُ حَاضِرٌ : (حَاضِرٌ: خَبَرٌ مَرْفُوعٌ بِالضَمَّةِ)
العَينَانِ مُبْصِرَتَان : (مُبْصِرَتَانِ: خَبَرٌ مَرْفُوعٌ بِالأَلِفِ لِأَنَّهُ مُثَنًّى)
الفَلَّاحُونَ مُجِدُّونَ : (مُجِدُّونَ: خَبَرٌ مَرْفُوعٌ ِالوَاوِ لِأَنَّهُ جَمْعُ مُذَكَّرٍ سَالِمٌ)
المُهَنْدِسَاتُ مَاهِرَاتٌ : (مَاهِرَاتٌ: خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ لِأَنَّهُ جَمْعُ مُأَنَّثٍ سَالِمٌ)

2.    Khabar mengikuti mubtada` dalam hal jumlah (mufrad, tatsniyah dan jama`) dan jenis                                (muzakkar dan muannas).
       Contoh:

المُدَرِّسُ حَاضِرٌ
المُدَرِّسَانِ حَاضِرَانِ
المُدَرِّسُ وَ الطَالِبُ حَاضِرَانِ
المُدَرِّسَتَانِ حَاضِرَتَانِ
المُدَرِّسُونَ حَاضِرُونَ
المُدَرِّسَاتُ حَاضِرَاتٌ

Apabila mubtada`berupa jama` tidak berakal (misalnya:  المَنَازِلُ، الجِبَالُ، السَّيَّارَاتُ، الأَشْجَارُ dan seterusnya..  ) maka khabar boleh mufrad muannat atau jama` muannats.
Contoh:

الجِبَالُ عَالِيَةٌ أَوْ عَالِيَاتٌ
السَّيَّارَاتُ مُسْرِعَةٌ أَوْ مُسْرِعَاتٌ


3.    Khabar ada 3 jenis:
       a.   Isim Zhahir (Mu`rab atau Mabni)
       Khabar berupa isim zhahir mu`rab biasanya nakirah.
             -   Isim zhahir mu`rab ada dua: isim jamid dan isim musytaq.
             -   Isim jamid adalah isim yang tidak diambil dari lafadznya suatu fi`il dengan maknanya.
       Contoh:
أَسَدٌ ـ نَهْرٌ ـ غُصْنٌ ـ تُفَّاحٌ

             -   Isim musytaq adalah isim yang diambil dari fi`il dan menunjukkan kepada sifat.
       Contoh:
حَاضِرٌ ـ مُبْصِرٌ ـ مَاهِرٌ ـ شُجَاعٌ ـ حُلْوٌ ـ أَحْمَرُ

Khabar yang berupa isim zhahir biasanya berasal dari isim musytaq, sebagaimana dalam contoh-contoh di atas.

Khabar bisa pula berupa isim jenis (tapi jarang).
Contoh:
أَنْتَ أَسَدٌ

             -   Adapun isim mabni yang menjadi khabar bisa berupa dhamir, isim isyarat atau isim maushul.
        Contoh:
أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (al-Baqarah: 5) (هُمُ: ضَمِيرٌ مبنيٌّ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ خَبَرُ المُبْتَدَإ)
أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ (al-Baqarah: 16) (ٱلَّذِينَ: اِسْمٌ مَوصُولٌ خَبَرُ المُبْتَدَإ)

      b. Syibhu Jumlah (Jar wa Majrur atau Zharaf)
Contoh:

العامِلُ فِي المَصْنَعِ : (فِي المَصْنَعِ: جَارٌّ وَ مَجْرُورٌ خَبَرُ المُبْتَدَإٍ)
الحَديقَةُ أَمَامَ المَنْزِلِ : (أَمَامَ المَنْزِلِ: شبْهُ جُمْلَةٍ مِنْ ظَرْفٍ وَ مُضَافٍ إلَيهِ خَبَرُ المُبْتَدَإٍ)


ملحوظة
Mungkin timbul pertanyaan: “Bagaimana bisa kata ((  أَمَامَ  )) kedudukannya sebgai khabar tetapi manshub dengan fathah, padahal khabar seharusnya marfu`?”

Penjelasan tentang hal itu adalah bahwa khabar, marfu` apabila berupa isim jenis atau isim musytaq. Adapun apabila khabar berupa syibhu jumlah maka ungkapan yang tersusun dari zharaf dan mudhaf ilaih (syibhu jumlah) adalah khabar. Adapun zharaf ((  أَمَامَ  )) manshub dengan fi`il yang dihapus. Tersiratnya adalah (( مُسْتَقِرٌ  )).*      c. Jumlah Ismiyah atau Jumlah Fi`liyah.
      Contoh:

النَجَاحُ أَسَاسُهُ العَمَلُ : (أَسَاسُهُ العَمَلُ: جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ خَبَرٌ)
الشَّمسُ أَشْرَقَتْ : (الشَّمسُ أَشْرَقَتْ: جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ خَبَرٌ)

(Akan datang penjelasan paragraf (c) ini secara rinci dalam pembahasan jumlah dan posisinya dalam i`rab pada bab ke-4).

4.     Khabar tidak disyaratkan harus berada langsung setelah mubtada`, tetapi boleh dipisahkan oleh satu pemisah atau lebih. Petunjuk yang dipakai untuk mengenali khabar adalah bahwa khabar selalu merupakan bagian yang menyempurnakan makna dan menjadi partner mubtada` dalam tersusunnya kalimat yang sempurna (Jumlah Mufidah).
Contoh:
الإِصْلاحُ الزِرَاعِيُّ مُفِيدٌ : (الإِصْلاحُ: مُبتَدَأٌ مَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ ـ الزِرَاعِيُّ: نعْتٌ مَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ ـ مُفِيدٌ: خَبَرُ المُبْتَدَإٍ مَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ)

Seandainya kita katakan: ((  الإِصْلاحُ الزِرَاعِيُّ  )) kemudian kita diam, niscaya maknanya akan kurang dan tidak akan sempurna kecuali apabila ada khabar, yaitu: ((  مُفِيدٌ  )).
Contoh lain:
صَوتُ البُلْبُلِ جَميلٌ : (صَوتُ: مُبتَدَأٌ مَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ ـ البُلْبُلِ: مُضَافٍ إلَيهِ مَجْرُورٌ بالكَسْرَةِ ـ جَميلٌ :  خَبَرُ المُبْتَدَإٍ مَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ)

Seandainya kita katakan:  ((  صَوتُ البُلْبُلِ  )) kemudian kita diam, niscaya maknanya tidak sempurna kecuali apabila ada khabar, yaitu ((  جَميلٌ  )).

5.     Khabar boleh didahulukan di depan mubtada`:
a.Apabila hendak menonjolkan makna khabar.
Contoh:
مَمنُوعٌ التَّدْخِينُ : (مَمنُوعٌ: خَبَرٌ مُقَدَمٌ  مَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ ـ التَّدْخِينُ: مُبْتَدَأٌ مُأَخَّرٌ مَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ)

b. Apabila mubtada` dan khabar didahului oleh oleh huruf nafi (pengingkaran) atau istifham (pertanyaan) dan khabarnya berupa sifat.
Contoh:
أَقَائِمٌ َنْتَ : (الهَمْزَُ: حَرْفُ اسْتفهَاممٍ ـ قَائِمٌ: خَبَرٌ مُقَدَمٌ  مَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ ـ نْتَ: ضَمِيرٌ مبْنِيٌّ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ مُبْتَدَأٌمُأَخَّرٌ)

c. Apabila khabar berupa syibhu jumlah dan mubtada`nya ma`rifah.
Contoh:

فِي التَّعَنِّي السَّلَامَةُ : (فِي التَّعَنِّي: جَارٌّ وَ مَجْرُورٌ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ ـ  السَّلَامَةُ: مُبْتَدَأٌ مُأَخَّرٌ مَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ)
أَمَامَ القَاضِي قَائِلُ الحَقِّ (أَمَامَ القَاضِي: ظَرْفٌ، خَبَرٌ مُقَدَّمٌ ـ  قَائِلُ: مُبْتَدَأٌ مُأَخَّرٌ مَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ ـ الحَقِّ: مُضَافٌ ِليهِ مَجْرُورٌ بالكَسْرَةِ)

6.       Wajib mengedepankan Khabar di depan mubtada`:
a. Apabila khabar berupa syibhu jumlah dan mubtada`nya nakirah tanpa disifati dan tanpa diidhafahkan.
Contoh:
فِي بَيتنَا رَجُلٌ : (فِي بَيتنَا: جَارٌّ وَ مَجْرُورٌ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ ـ رَجُلٌ:  مُبْتَدَأٌ مُأَخَّرٌ مَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ)
عِنْدِي دِينَارٌ : (عِنْدِي: شِبْهُ جُمْلَةٍ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ ـ دِينَارٌ: مُبْتَدَأٌ مُأَخَّرٌ مَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ)

b.Apabila khabar berupa lafadz yang harus di depan, seperti isim-isim istifham (kata tanya).
Contoh:

مَتَى الإِمتِحَان) : مَتَى: اسْمُ إِستِفْهَامٍ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ ـ الإِمتِحَانُ: مُبْتَدَأٌ مُأَخَّرٌ مَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ(

c. Apabila mubtada` bersambung dengan dhamir yang kembali kepada sebagian khabar.

Contoh:
لِلسَّلَامِ تَبَعَاتُهُ) : لِلسَّلَامِ : جَارٌّ وَ مَجْرُورٌ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ ـ تَبَعَاتُهُ: تَبَعَاتُ: مُبْتَدَأٌ مُأَخَّرٌ مَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ وَ الهَاءُ ضَمِيرٌ مُتَصِلٌ بِالمُبتَدَإِ يَعُودُ عَلَى الخَبَرِ وَ هُوَ السَلام(

Pada beberapa tempat, khabar dihapus. Akan datang penjelasan hal tersebut pada tempatnya.

Diantara tempat-tempat tersebut adalah:

- Apabila mubtada’ setelah لَولَا.

Contoh:

لَولَا الطَّبِيبُ  مَا شَفَى المَرِيضُ
لَولَا الطَّابِيبُ مَوجُودٌ مَا شَفَى المَرِيضُ  : Khabar telah dihapus Tersiratnya adalah:


- Apabila mubtada’ menunjukkan sumpah secara jelas.

Contoh:

لَعُمْرُكَ إِنَّ الحَيَاةَ كِفَاحٌ
لَعُمْرُكَ قَسَمِي إِنَّ الحَيَاةَ كِفَاحٌ (Khabar Mubtada’: قَسَمِي , Mubtada’ : لَعُمْرُكَ (Tersiratnya adalah:

-Apabila mubtada’ diathaf-kan dengan wawu yang menunjukkan makna mushahabah (kebersamaan).
Contoh:

كُلُّ جُندِيٍّ وَ سِلَاحُهُ
كُلُّ جُندِيٍّ وَ سِلَاحُهُ مُقْتَرِنَانِ (مُقْتَرِنَانِ khabarnya dihapus yaitu: (Tersiratnya adalah:

Sumber: Mulakhas Qawa'idul Lughah Al-'Arabyah (Fu'ad Ni'mah), hal.30-34

Post a Comment

 
Top