ISIM MARFU' dan Keadaan-Keadaan Rafa' Isim
Mubtada

a- Mubtada adalah isim marfu’ yang terletak pada awal kalimat.
    Contoh:
 • الذهبُ معدن (الذهب: مبتدأ مرفوع بالضمة)
 • القاضيانِ يحكمان بالعدل (القاضيان: مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى)
 • اللاعبونَ متنافسون (اللاعبون: مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم)
 • الشركاءُ متفقون (الشركاء: مبتدأ مرفوع بالضمة لأنه جمع تكسير)
 • الممرضاتُ رحيمات (الممرضات: مبتدأ مرفوع بالضمة لأنه جمع مؤنث سالم)
b- Mubtada juga menjadi:
 • Adakala menjadi isim mu’rab (sebagaimana pada contoh-contoh diatas)
 • Adakala menjadi isim mabni ( apabila dia itu isim dhamir, isim isyarah, isim maushul, isim syarat dan lain-lain sebagainya) Contoh:
 • أنا عربي (أنا: ضمير مبنى في محل رفع مبتدأ)
 • "هذا من فضل ربي" (هذا: اسم إشارة مبنى في محل رفع مبتدأ)
 • الذي فاز بالجائزة له انتاج أدنى رائع (الذي اسم موصول مبنى في محل رفع مبتدأ)
 • مَن يزرع يحصد (من: اسم شرط مبنى في محل رفع مبتدأ)
  Dan penjelasan tentang isim mabni secara terperinci akan dijelaskan pada postingan tentang isim mabni pada kali kedepannya.
  • Adakalanya juga menjadi mashdar muawwal dari huruf An dan Fi’il. Contoh:
  • أن تتحدوا خير لكم (المصدر المؤول من أن تتحدوا أي اتحدكم)
   c- Mubtada selalu terletak pada awal kalimat. Namun, bisa juga dimasuki oleh laam maftuhah yang dinamakan dengan “laam ibtida’”, sebagaimana bisa didahuluinya mubtada oleh huruf nafii atau huruf istifham. Dan huruf-huruf ini tidak berpengaruh terhadap I’rabnya mubtada.
        Contoh:
   • لزيد أفضل من عمرو (لزيد: اللام لام الإبتداء - زيد مبتدأ مرفوع بالضمة)
   d- Pada dasarnya, mubtada itu adalah ma’rifah sebagaimana pada contoh-contoh sebelumnya karena peraturan pada orang arab tidak membolehkan mubtada itu dengan nakirah.
   Dan terkadang mubtada menjadi nakirah pada beberapa kondisi berikut ini:
   • Apabila mubtada itu sebagai isim yang disifati. Contoh:
   • رجل كريم عندنا (المبتدأ: "رجل" نكرة لأنه موصوف)
   • Apabila mubtada itu diidhafahkan kepada nakirah. Contoh:
   • طالب إخسان واقف (المبتدأ: "طالب" نكرة لأنه أضيف إلى النكرة)
   • Apabila mubtada itu didului oleh huruf nafii. Contoh:
   • ما ظالم ناجح (المبتدأ: "ظالم" نكرة لأنه مسبوق بنفي)
   • Apabila mubtada itu didului oleh huruf istifham. Contoh:
   • هل رجل فيكم (المبتدأ: "رجل" نكرة لأنه مسبوق باستفهام)
   e- Kebiasaannya, mubtada pada judul-judul seperti judul buku, kisah Koran itu dibuang.
       Contoh:
   • العنوان "حالات رفع الاسم" (وتقديره "هذه حالات رفع الاسم" وقد حذف المبتدأ)
       Dan apabila khabar nya itu sebagai mashdar pengganti fi’ilnya, maka mubtada itu dibuang.
      Contoh:
   • صبر جميل (وتقديره موقفنا صبر جميل، وقد حذف المبتدأ)
      Dan juga apabila mubtada itu menunjukkan terhadap suatu bukti atau dalil, seperti kamu bilang “diatas          meja” sebagai jawaban bagi orang yang bertanya “dimana buku?”, maka mubtadanya itu dibuang.

   f- Dan terkadang mubtada itu diakhirkan dari khabar.
      Contoh:
   • ممنوع التدخين (التدخين مبتدأ مؤخر)
   (Bagian ini akan dijelaskan secara rinci pada postingan tentang khabar pada postingan berikutnya)

   Sumber: Mulakhas Qawa'idul Lughah Al-'Arabyah (Fu'ad Ni'mah), hal. 27-29

   Post a Comment

   1. bisakah khobar terbuat dari masdar muawwal ? Mohon kasih contoh..
    واراد ابراهيم أن يدعو والده ايضاً
    untuk an yad'uwa tarkibnya /mahal nya apa ? Makasih

    ReplyDelete

    
   Top