ّاسم إن
Isim Inna

Isim (إنّ) adalah setiap mubatada yang dimasuki inna atau salah satu saudaranya.
Contoh:
إنّ البابَ مفتوحٌ (البابَ: اسم إن منصوب بالفتحة)
كَأَنَّ المُمَرِّضَيْنِ طَبِيْبَانِ (المُمَرِّضَيْنِ :اسم كأن منصوب بالياء لأنه مثنى)
لَيْتَ المُدَرِّسِيْنَ مُحَقِّقُوْنَ أَهْدَافَ التَّرْبِيَّة (المُدَرِّسِيْنَ: اسم ليت منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم)

Isim dari (إنّ) itu pada dasarnya adalah mubtada yang mana baris akhirnya itu marfu’. Dan ketika mubtada didahului oleh (إنّ) maka baris akhirnya menjadi manshub, dikarenakan amal (إنّ) itu menashabkan isim dan merafa’kan khabar .

Jenis-Jenis Isim (إنّ)
Adapun isim (إنّ) itu mempunyai dua jenis yaitu:
- Isim mu’rab sebagaimana pada contoh-contoh di atas
- Isim mabni (dhamir, isim isyarah atau isim maushul, dan lain-lain sebagainya yang termasuk kepada isim mabni)
Contoh:
إِنَّكَ كَرِيْمٌ (الكاف ضمير مبني في محل نصب اسم إن)
((إنّ الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون)) (الذين: اسم إن مبنى في محل نصب)
إنّ هذا أملنا فيك (هذا : اسم إشارة مبنى في محل نصب اسم إن)

(Dan untuk penjelasan tentang isim mabni akan dijelaskan secara terperinci pada postingan tentang isim mabni.)

(لا النافية للجنس) termasuk salah satu dari saudaranya (إنّ), yang dimaksud dengan menafikan khabar dari seluruh bagian jenis isimnya. (dan huruf ini berbeda dengan huruf nafi ((لا)) yang biasanya menafikan satu atau lebih dari satu, maka (لا)itu bukanlah huruf nafi lil jinsi).

(لا النافية للجنس) tidak beramal seperti amal inna, terkecuali apabila pada syarat-syarat di bawah ini:
- Apabila isimnya itu nakirah
- Apabila isimnya itu bersambung langsung dengannya artinya tidak terpisah oleh pemisah apapun.
- Tidak disertai dengan huruf jar.
Isim (لا) menjadi manshub apabila isim (لا) itu dalam bentuk mudhaf atau syibhul mudhaf.
Contoh:
لاَ فَاعِلَ خَيْرٍمَكْرُوْهٌ (فاعل: اسم لا منصوب بالفتحة لأنه مضاف)
لاَ عَامِلاً شَرًا مَحْمُوْدٌ ( عاملًا: اسم لامنصوب بالفتحة لأنه شبيه بالمضاف، والشبيه بالمضاف هو اسم نكرة اتصل به شيء يتمم معناه)

Isim (لا) menjadi mabni yang dinashabkan, apabila isim (لا) itu tidak dalam bentuk mudhaf atau syibhul mudhaf.
Contoh:
لا رجلَ في الدار (رجل: اسم لا مبني على الفتح في محل نصب)
لا حولَ ولا قوة إلا بالله (حول: اسم لا مبني على الفتح في محل نصب – قوة : معطوف على حول مبنى على الفتح في محل نصب)
لا فلاحِيْن متهاونون (فلاحين: اسم لا مينى على الياء في محل نصب)

Catatan:
1) Apabila isim (لا) itu dalam bentuk ma’rifah maka batallah amalnya dan (لا) harus diulang dua kali atau lebih.
Contoh:
لا القومُ قومي ولا الأعوانُ أعواني (لا: حرف نفي – القوم: مبتدأ مرفوع بالضمة – قومي: خبر المبتدأ).

2) Apabila sebelum (لا) itu masuk huruf jar, maka isim setelah la harus dijarkan dan (لا) itu menjadi huruf zaidah (tambahan) untuk menafikan isim saja.
Contoh:
يتقدم الجندي بلا خوفٍ (بلا: الباء حرف جر – لا : حرف نفي زائد – خوف : مجرور بالباء)

3) Apabila antara (لا) dan isim (لا) itu terpisah dengan pemisah apapun, maka batallah amalnya (لا).
Contoh:
لا فيها غولٌ (لا: حرف نفي – فيها: جار ومجرور خبر مقدم – غول: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة)

4) Khabar (لا النافية للجنس) itu boleh dibuang apabila konteks kalimat sebelumnya itu telah dipahami.
Contoh:
العِلْمُ لاَ شَكَّ أَسَاسُ النَّهْضَةِ (أي ولا شك في ذلك)


أحب الفاكهة ولاسيما البرتقالُ\ البرتقالِ\ برتقالًا
Isim yang di ikuti oleh ((لاسيما)) itu bisa marfu’ atau majrur (jika isim itu dalam bentuk ma’rifah), dan bisa juga manshub (jika isim itu dalam bentuk nakirah)
Adapun I’rab (لاسيما) adalah sebagai berikut:
لا: نافية للجنس
سي: اسم لا منصوب بالفتحة لأنه مضاف. وخبر ((لا)) محذوف وجوبا تقديره موجود.

Dan (ما) mempunyai 3 keadaan:
- Adakala menjadi huruf zaidah (tambahan), pada kedadaan ini maka isim yang sebenarnya setelah (لاسيما) itu majrur (البرتفال itu diibaratkan sebagai mudhaf ilaih nya سي)
- Atau menjadi isim maushul dan sebagai mudhaf ilaih. Pada keadaan ini maka isim yang sebenarnya setelah (لاسيما) itu marfu’(البرتقال itu diibaratkan sebagai khabar bagi mubtada yang dibuang dan takdirnya ituهو )
- Atau manjadi isim mudhaf ilaih. Pada keadaan ini maka isim yang sebenarnya setelah (لاسيما) itu tamyiz manshub(برتقالا dengan syarat bahwa isim itu harus dalam bentuk nakirah).

Sumber: Mulakhas Qawa'idul Lughah Al-'Arabyah (Fu'ad Ni'mah), hal.63-66

Post a Comment

 
Top