Maf'ulum Bih
مفعول به

Maf’ul bih adalah isim mansub yang menunjukkan kepada objek atau penderita pada suatu pekerjaan yang di lakukan oleh si pelaku atau subjek.
Contoh:
يطلب العاقل العلم (العلم: مفعول به منصوب بالفتحة)
تكرم الدولة المتفوقين (المتفوقين: مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم)
وأحل الله البيع وحرم الربا (البيع: مفعول به منصوب بالفتحة) (الربا: مفعول به منصوب بفتحة مقدرة)

Terkadang banyak juga mafu’ul bih apabila fi’ilnya itu dari fi’il-fi’il  yang menasabkan banyak  maf’ul, mereka itu adalah:
  •  Fi’il-fi’il yang menashabkan dua maf’ul yang asal kedua maf’ul  itu dari mubtada dan khabar:

  • Fi’il-fi’il yang menashabkan dua maf’ul yang asal kedua maf’ul  itu bukan dari mubtada dan khabar:


Jenis-jenis maf’ul bih
Maf’ul bih mempunyai 3 jenis
1. isim mu’rab sebagaimana pada contoh-contoh sebelumnya
2. isim mabni (dhamir muttasil atau munfashil, isim isyarah, isim maushul dan lain-lain yang termasuk kedalam isim mabni)
Contoh:
رأيتك (الكاف: ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به)
إياك نعبد (إياك: ضمير منفصل مبنى في محل نصب مفعول به)
يشجع الجمهور هذا اللاعب (هذا: اسم إشارة مبنى في محل نصب مفعول به)

Mashdar muawwal dari ((أن dan فعل )) atau dari ((أنّ dan isimnya beserta khabarnya))
Contoh:
أكدت الصحف أن الأمن مستتب (المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها: مفعول به)

Boleh didahulukan maf’ul bih dari fa’ilnya
Contoh:
يجنى القطن الفلاح (القطن: مفعول به مقدم منصوب بالفتحة)
فريقا كذبتم وفريقا تقتلون (فريقا: مفعول به مقدم منصوب بالفتحة)

Dan apabila maf’ul bih nya itu dhamir munfashil maka wajib untuk di dahulukan maf’ulnya dari fa’ilnya
Contoh:
إياك نعبد وإياك نستعين

Boleh dibuang  fi’il dan maf’ulnya tetap ada apabila sudah dipahami dari kalam seperti menjawab pertanyaan :
من قابلتَ؟ فتقول عليا (وتقدير قابلتُ عليا)

Pada dasarnya letak maf’ul bih setelah fi’il dan fa’il, kecuali jika ada mashdar dan isim fa’il yang terkadang beramal seperti amal fi’il maka setiap dari keduanya itu menashab maf’ul bih.
Contoh:
تركا الإهمال (الإهمال مفعول به للمصدر منصوب بالفتحة)
أنا الشاكر فضلك (فضل: مفعول به لاسم الفاعل منصوب بالفتحت)

Sumber: Mulakhas Qawa'idul Lughah Al-'Arabyah (Fu'ad Ni'mah), hal.66-69

Post a Comment

 
Top