Al-Munada
المنادى
Munada adalah isim yang posisinya terletak setelah salah satu huruf dari huruf-huruf nida’ (untuk memanggil)
Adapun huruf- huruf nida’ adalah sebagai berikut:
 • يا : untuk semua munada
 • الهمزة : untuk panggilan jarak dekat
 • أيا، هيا، أي : untuk panggilan jarak jauh
 • وا : untuk ratapan

Jenis-Jenis Munada
Munada itu dua jenis : manshub (yang di fatahkan baris akhirnya) dan mabni (mabni akan dijelaskan pada postingan tentang isim mabni).
 • Apabila isim Munada itu sebagai mudhaf maka  dia itu berbaris akhir nashab, syabih(serupa) dengan mudhaf atau isim nakirah ghairu maqshudah (yang tidak ditentukan).
  Contoh:

يا عبد الله (عبد : منادى منصوب بالفتحة لأنه مضاف)
يا مذيعى الأنباء (مذيعى : منادى منصوب بالياء لأنه مضاف)
يا طالعا جبلا (طالعا : منادى منصوب بالفتحة لأنه شبيه بالمضاف)
يا رجلا خذ بيدى (رجلا: منادى منصوب بالفتحة لأنه نكرة غير مقصودة)

Dan munada pada masalah ini dii’tibarkan sebagai isim manshub dengan fi’il yang dibuang atau disembunyikan dengan ditakdirkan kepada (أدعو).
 • Munada dibina kepada rafa’ apabila dia itu isim ‘alam atau isim nakirah maqshudah (yang ditentukan).
  Contoh:

يا عليُّ (عليُّ : اسم علم منادى مبنى على الضمِّ)
يا بائعُ (بائعُ : نكرة مقصودة منادى مبنى على الضمِّ)
يا شرطيان (شرطيان : نكرة مقصودة منادى مبنى على الألف لأنه مثنَّى)

Catatan: 
Memungkinkan kita untuk mengetahui perbedaan antara munada nakirah maqshudah (yang ditentukan) dengan ghairu maqshudah (yang tidak ditentukan). 
 • Munada nakirah ghairu maqshudah, yaitu kata benda (isim) nakirah (umum)yang tidak ditentukan kepada seseorang.
  Contoh:

يا رجلاً  اِجْتَهِدْ
 • Munada nakirah maqshudah, yaitu kata benda (isim) nakirah (umum) yang ditentukan kepada seseorang.
  Contoh:

وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً ط يَا جِبَالُ اَوِّبِى مَعَهُ وَااطَّيْرَ

Ingatlah bahwa jika isim ‘alam dan isim nakirah maqshudah itu dalam bentuk isim mufrad maka dia itu dibina atas dhammah dan tidak ditanwinkan (berbaris dua) baris akhirnya, karena isim mabni itu tidak bertanwin (berbaris dua).
Contoh:
يا عليُّ، يا محمدُ

Mengumpulkan Ya (يا) Nida Dengan Isim Yang Didalamnya Ada Huruf (ال)
Sebenarnya mengumpulkan (يا) Nida Dengan Isim Yang Didalamnya Ada Huruf (ال) itu tidak boleh, karena akan menyebabkan berkumpulnya dua adat ma’rifat, kecuali boleh dengan dua cara yaitu:
 • Sebelum munada kita memasukkan lafaz (أيها) yang menunjukkan kepada laki-laki dan (أيتها) yang menunjukkan kepada perempuan.
  Contoh:

يأيها المواطنون (يا : حرف نداء - أي : منادى مبنى على الضم لأنه نكرة مقصودة - ها : زائدة - المواطنون : صفة لأي مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم)

 • Sebelum munada kita memasukkan isim isyarah yang sesuai.
  Contoh:

يا هذه الفتاة (يا : حرف نداء - هذه : منادى مبنى في محل رفع - الفتاة : صفة لهذه مرفوعة بالضمة)

Cara di atas dikecualikan pada lafaz jalalah (الله) seperti kalimat (يألله) tanpa menyebutkan (أيها) atau (هذا), dan kebanyakan dalam memanggil  Allah ta’ala dengan (اللهمّ) ditasydidkan mim sebagai pengganti huruf nida’.

Membuang Huruf Nida’
Boleh membuang huruf nida’ jika sudah mafhum atau banyak terjadi, atau sering diucapkan.
Contoh:
محد أقبل (يا محد أقبل)
أيها المواطنون (يأيها المواطنون)
سيداني وسيداتي (يا سيداني وسيداتي)
أبا زهراء قد جاوزت قدري بمدحك (يا أبا زهراء)
ربّنا إنك رءوف رحيم (يا ربّنا)

Membuang Huruf (ياء المتكلم) Pada Munada
Jika munada disandarkan pada (ياء المتكلم) maka boleh membuang huruf (ياء) dan baris akhirnya diganti dengan kasrah.
contoh:
صديقِ (صديقي)
يا ابن عمِ (ابن عمي)
[ربِّ زدني علمًا]

Dan untuk kata (أب) dan (أم) boleh untuk tidak membuang huruf (ياء المتكلم) seperti (يا أبي) dan (يا أمِّي), atau boleh juga menggantikannya dengan huruf (تاء) seperti (ِيا أبت) dan (ِيا أمِّت) atau (َيا أبت) dan(َيا أمِّت) .

Macam-Macam Nida’
Nida’ terbagi kepada 3 macam, yaitu:
1-   Nida’ ta’ajabi adalah huruf nida’ yang digunakan untuk menunjukkan suatu kekaguman kepada munada.
contoh:
يَا لَلْمَاءِ

Dan uslub ini terdiri dari (يا) sebagai huruf nida’ dan ta’ajjub, sedangkan munada sebagai muta’ajjab minhu dan berbaris akhir kasrah karena dijarkan oleh huruf (ل) maftuhah (yang berbaris fatah).
Boleh juga jika dikatakan (َيا ماء) dan ketika itu hukum munada mejadi sebagaimana dalam i’rab.

2- Mandub adalah seruan keluhan terhadap sesuatu yang dikhawatirkan (mutafajja’ alaih) seperti (وا أمّاه) atau dirasakan sakit (وا ظهراه). Dan uslub nudbah terdiri dari huruf nida’ (وا) dan munada mandub yang pada akhir katanya ditambahkan huruf alif (ا) dan ha (هاء) seperti (وا أسفاه) atau alif (ا) saja seperti (وا أسفا).

3- Tarkhim adalah membuang huruf akhir pada munada.
Contoh:
يا سعا (سعاد)
Adapun isim-isim yang boleh ditarkhimkan adalah:
a- Semua isim-isim muannas yang pada akhir kata ada huruf  (تاء التأنيث)
Contoh:
يا فاطم (فاطمة)
b- Isim-isim yang mempunyai empat huruf atau lebih.
Contoh:
يا جعف (جعفر)
Dalam munada murakkham ada dua lughat, yaitu:
 1. Huruf akhirnya ditetapkan pada keadaannya semula sebelum ditarhim, yaitu didlammah atau difathah atau dikasrah, seperti (ياَ مَنْصُ), (ياَ جَعْفَ) dan (ياَ حاَرِ), yang itu adalah lughat yang lebih masyhur. Atau yang dinamakan dengan lughat man yantadzir. 
 2. Huruf akhirnya diharakati dengan harakatnya huruf yang dibuang, seperti (ياَ جَعْفُ) dan (ياَ حاَرُ). Atau disebut dengan lughat man la yantadzir.
Sumber: Mulakhas Qawa'idul Lughah Al-'Arabyah (Fu'ad Ni'mah), hal. 81-84


Next
This is the most recent post.
Previous
Older Post

Post a Comment

 1. Kalu begini gimana baris akhirnya
  السلام علك يا حبيب الله ادركنى يا سيدي يا رسول. Disitukan ada 2 ya,bagaimana baris akhirnya. Terima kasih

  ReplyDelete
  Replies
  1. ياسيدي: ya yang di akhir adlh ya mutakallim maka barisnya dal kasrah sedangkan ya mabni atas sukun
   يارسول: lam nya berbaris kasrah karena pada dasarnya di depan huruf lam ada ya mutakallim, kemudian ya tersebut di buang karena di boleh kan dalam kaidah.
   lebih kurang seperti itu..
   terima kasih..

   Delete
 2. Assalamualaikum,
  Ana ingin beli kitabnya, dimana?

  ReplyDelete

 
Top