Maf’ul Fih
المفعول فيه

Maf’ul fih adalah isim manshub (isim yang difatahkan) yang disebut untuk menjelaskan masa atau tempat terjadinya suatu perbuatan (fi’il) (artinya sebagai jawaban dalam pertanyaan “متى(kapan)” atau “أين(dimana)”).
Maf’ul fih sering juga disebut sebagai zharaf zaman apabila dianya itu menunjukkan kepada masa/waktu terjadinya suatu perbuatan. Dan sering juga disebut sebagai zharaf makan apabila dianya itu menunjukkan kepada tempat terjadinya suatu perbuatan.
Contoh:
سافرت الطائرة ليلا (ليلا: ظرف زمان منصوب بالفتحة)
وقف الطالب أمام المدرس (أمام: ظرف مكان منصوب بالفتحة)

Lafaz yang termasuk dalam zharaf zaman adalah sebagai berikut:

Lafaz yang termasuk dalam zharaf makan adalah sebagai berikut:

Zharaf zaman dan makan dibagi kepada:
1. Zharaf-zharaf yang mutasharruf (lafaz-lafaz yang digunakan sebagai zharaf dan bukan zharaf, diantaranya adalah:

Zharaf-zharaf ini dapat digunakan sebagai zharaf(artinya untuk menunjukkan kepada waktu atau tempat terjadinya suatu perbuatan dan yang demikian itu menjadi manshub dengan dii’tibarkan sebagai maf’ul fih)
Contoh:
سأزورك يوم الجمعة – تغرد الطيور صباحا – استمر الزلزال لحظة – سرت كيلو مترا – تقع سيناء شرق قناة السويس

- Ada juga yang dapat digunakan sebagai bukan zharaf dan yang demikian itu dii’rab sesuai dengan letaknya pada kalimat (seperti mubtada atau fa’il atau lain-lain sebagainya).
Contoh:
الكيلو متر ألف متر (الكيل متر: مبتدأ مرفوع بالضمة)
جاء يوم الجمعة (يوم: فاعل مرفوع بالضمة)
الشرق مهد الأديان السماوية (الشرق: مبتدأ مرفوع بالضمة)

2. Zharaf-zharaf yang tidak mutasharruf hanya digunakan sebagai zharaf, diantaranya adalah:

Dan zharaf-zharaf yang disebutkan di atas itu selalu manshub sebagai zharaf di manapun mereka berada, yaitu:
- Adakala terletak sebagai maf’ul fih ( artinya yang menunjukkan kepada masa atau tempat terjadinya suatu perbuatan dan dianya itu didahului oleh fi’il) yang demikian itu menjadi manshub.
Contoh:
تطير الطائرات فوق السحاب (فوق: ظرف مكان مفعول فيه منصوب بالفتحة)

- Adakala terletak sebagai khabar bagi mubtada atau sifat. Dan lafaz tersebut wajib mashub dengan fi’il nya yang di buang.
Contoh:
الجنة تحت أقدام الأمهات (تحت: ظرف مكان خبر، منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره تستقر)
مررت برجل عندك (عند: ظرف مكان صفة برجل، منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر)

Catatan:
- Boleh menjarkan lafaz-lafaz zharaf yang bukan mutasharruf itu dengan lafaz (مِنْ)
Contoh:
((قل كل من عند الله)) – سرت من ورائه

- Ada beberapa lafaz-lafaz zharaf yang mabani, maksudnya tidak berubah baris akhirnya dengan berubah posisinya pada kalimat, dan diantaranya adalah:

- Isim yang diikuti oleh zharaf selalu menjadi majrur dengan dii’tibarkan sebagai mudhaf ilaih.
- Masuknya lafaz (ما) pada beberapa lafaz-lafaz zharaf (seperti:  عند، حينdan دون ) dan lafaz tersebut sebagai tambahan maka dia tidak berpengaruh terhadap lafaz-lafaz zharaf dan juga tidak membatsasi dari tugasnya, artinya lafaz-lafaz zharaf ini tetap manshub dan isim yang mengikutinya itu tetap majrur sebagai mudhaf ilaih.
Contoh:
رجوته أن يحضر دونما تأخير (دونما: دون ظرف منصوب وما زائدة – تأخير: مضاف إليه مجرور بالكسرة)

- Boleh menambahkan ya () yang bertasydid pada nama-nama empat arah, maka bisa kita katakan seperti: شماليّ، جنوبيّ، شرقيّ  dan غربيّ
Contoh:
يقع السودان جنوب مصر أو جنوبيَّ مصر

Sumber: Mulakhas Qawa'idul Lughah Al-'Arabyah (Fu'ad Ni'mah), hal. 72-75

Post a Comment

 
Top