Bahasa Arab
Untuk postingan perdana diblog ini, saya akan mencoba memaparkan secara singkat tentang pengertian nahwu dan pembagian kata dalam bahasa arab.

النحو قواعد يعرف بها وظيفة كل كلمة داخل الجملة، و ضبط أواخر الكلمات، و كيفية إعرابها.

Nahwu (tata bahasa) adalah aturan-aturan untuk mendefinisikan fungsi atau tugas dari setiap kata dalam kalimat, menyesuikan baris akhir dalam kata dan mengetahui tata cara i'rabnya.

وتنقسم الكلمة العربية ثلاثة أقسام : اسم - فعل - حرف

Kata dalam bahasa Arab dibagi tiga bagian : isim - fi'il - harf

1- Kata Benda (اسم)

هو كل كلمة تدل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو مكان أو زمان أو صفة أو معنى مجرد من الزمان

Isim adalah setiap kata yang menunjukkan atas manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, masa, sifat, atau makna mujarrad dari waktu atau masa.

contoh : رجل - أسد - زهرة - حائط - القاهرة - شهر - نظيف - استقلال.

و يميز الإسم عن غيره من الكلماة في أنه: 

Adapun yang membedakan kata benda (اسم) dengan yang kata-kata yang lain adalah sebagai berikut:

- يمكن تنوينه (adanya baris tanwin di akhir kata)
  مثال : رجلٌ - كتابٌ - شجرةٌ

- يمكن ادخال ال عليه (adanya alif lam pada awal kata)
  مثال : الرجلُ - الكتابُ - الشجرةُ

- يمكن ادخال حرف النداء عليه (adanya huruf nida' sebelum kata)
  مثال : يارجلُ - يامحمدُ

- يمكن جره بحروف الجر أو بالإضافة (berbaris akhir kasrah bila masuk huruf jar dan idhafi)
  مثال : على الشجرةِ - غصن الشجرةِ

- يمكن الإسناد إليه أي الإخبار عنه (susunuan mubtada khabar)
  مثال : الكتابُ مفيدٌ 

- Itulah beberapa cara untuk memudahkan kita dalam membedakan kata benda dengan kata-kata yang lain

 2- Fi'il (فعل)

هو كل كلمة تدل على حدوث شيء في زمان خاص

Fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan terhadap kejadian-kejadian sesuatu pada waktu tertentu.

contoh : كتب - يجري - اسمع

و يميز الفعل عن غيره من الكلمات في أنه:

Yang membedakan fi'il dengan kata-kata yang lain adalah:

- اتصاله بتاء الفاعل (bersambung dengan ta' fa'il)
  مثال : كتبتُ - شكرتَ

- اتصاله بتاء التأنيث (bersambung dengan huruf ta' ta'nis)
  مثال : كتبتْ - تَكتب

- اتصاله بياء المخاطبة  (bersambung dengan huruf ya' mukhatabah)
  مثال : تكتبين - اشكرِى

- اتصاله بنون التوكيد (bersambung dengan huruf nun taukid)
  مثال : ليكتبنَّ - اشكرنَّ


 3- Harf (حرف) 

هو كل كلمة ليس لها معنى إلا مع غيرها
Harf adalah setiap kata yang hanya memiliki makna dengan yang selainnya.

مثال : في - أن - هل - لم

Demikianlah  PENGERTIAN NAHWU DAN PEMBAGIAN KATA DALAM BAHASA ARAB  secara singkat... mohon kritik dan saran nya jika ada kesalahan-kesalahan didalam posting ini, baik berupa penulisannya maupun pemahaman yang saya paparkan diatas...Terima kasih..

semoga bermamfa'at...!!
Next
Newer Post
Previous
This is the last post.

Post a Comment

 
Top